Blonda

Parlar de Blonda és parlar de bon tracte. anys d’experiència i sobretot qualitat en els seu productes 

I al darrera de tot hi tenim una dona excepcional que fa que tot això sigui així. Merci Xita per ser com ets